Teknik Bilgiler

PREKAST (GRC) TEKNİK ŞARTNAME

PREKAST (GRC) TEKNİK ŞARTNAME

PREKAST (GRC) TEKNİK ŞARTNAME

Uluslararası standartları içeren FİBERGRUP Prekast (GRC) Dış Cephe Kaplamaları Teknik Şartnamesi, sektörde malzemenin içerik bilinirliğinin arttırılması, yanlış uygulamaların önüne geçilmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi adına bilginize sunulmuştur.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Teknik Değerler

Fiber Takviyeli Prekast (GRC) Elemanlar aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.

 

Termal iletkenlik                                                                : 2000 kg/m3 dansitide 0.5-1.0 W/m2°C

Ateşe dayanıklılık                                                                :Stabilite ve bütünlük korunur, alev yapıya girmez. Korunan tarafa isi 140 °C ‘dan fazla çıkamaz.

Rüzgar basıncı                                                                     : W=100kg/m2, 8 mm kalınlığında plak 0.80 mt, 12 mm kalınlığında plak 1.10 mt.

Akustik değerler                                                                 : 10 mm kalınlığında bir plak (20 kg/m2) 300 Hz’de22dB’

Kabuk Kalınlığı (Tekstür Hariç)                                         : 12-15 mm

Tekstür (Düşey Yivler) Kalınlığı- Max                              : 12-20 mm, Proje Müellifi onayına sunulacaktır.

Panel Konstrüksiyon Malzemesi                                      : Çelik Kutu Profil

Konstrüksiyon Malzeme Koruması                                  : Elektro Galvaniz

Panel Birim Ağırlığı (Konstrüksiyon Dahil)                     : 40-45 Kg/ m2

Renk                                                                                     : Proje Müellifi onayına sunulacaktır.

Panel Boyutları                                                                   : Projesine Uygun

 

 

 

ÖzellikSimgeBirimPremix Sistem Grade 10 pSpray Sistem Grade 18 p
Basınç mukavemetifcN/mm240 – 6050 – 80
Çekme mukavemetifctN/mm25 – 105 – 10
Orantılık sınırıLOPN/mm25-77 – 10
Kırılma modülüMORN/mm28-1216 – 22
Genleşme sınırıεu0.5 – 40.5 – 4
Darbe MukavemetiNmm/mm210 – 1510 – 25
ElastisitemodülüEkN/mm210 – 2010 – 20
Yoğunlukkg/dm31.9 – 2.11.9 – 2.2
Işıl genleşme katsayısıT/˚C(1.0 –1.5) x 10-5(1.0 –1.5) x 10-5
Isıl iletkenlikW/mK0.8 – 1.20.8 – 1.2
Isı Geçirgenlik katsayısı (ısı yalıtım dolgulu GRC için)UW/m2K<0,50<0,50
Yangına dayanıklılık (DIN4102)A1A1
Rötre Değeriεcsmm/m1.0 – 2.01.0 – 2.0
Şişme değeriKmm/m0.5 – 1.00.5 – 1.0
Su absorbsiyonu%3 – 153 – 15
Su buharı difüzyonuμ50 – 20050 – 200

 

Prekast (GRC) Teknik Şartname Yangın Dayanımı

Fiber takviyeli beton cephe kaplama malzemesi EN 13501 – 1:2007 kod numaralı teste göre “A1” sınıfı yanmazlık belgesine sahip olacaktır.

Test MetoduParametreTest SayısıSonuçlar
Ortalama sürekli parametre (m)Uygunluk Parametresi
TS EN ISO 1182DT(°C)
Dm(%)
t1 (s)
5
5
5
4,0
9,2
0,0
(-)
(-)
(-)
TS EN ISO 1716PCS (MJ/kg)3-1,55*(-)
(-) : Uygulanmaz
*  : Negatif değerler (-) malzemenin yanma süresince endotermik (ısı emici) davrandığını belirtir.

 

Test MetoduParametreParametreUygunluk Parametresi 
 
TS EN ISO 1182DT(°C)
Dm(%)
t1 (s)
4,0
9,2
0,0
≤ 30 (A1)
≤ 50 (A1)
=  0 (A1)
 
TS EN ISO 1716PCS (MJ/kg)-1,55*≤ 2 (A1) 

 

Prekast (GRC) Teknik Şartname Deprem Dayanımı

Ürünün ve tavsiye edilecek bağlantı-ankraj sistemlerinin deprem etkisine karşı dayanımı test edilmiş olmalı ve bu konudaki test sonuçları İdare’ye sunularak kullanılabilir onayı İdare’den alınmalıdır.

Bu testler en az ana yapının deprem hesabında dikkate alınan değeri sağlayacak vibrasyon değerinde sağlanmış olmalıdır.

Ayrıca önerilen sistemin ve ankrajların dayanımı ile Ana Taşıyıcı ile monte edilen elemanın çalışma kabiliyeti ve aralarında yer alan tamamlayıcı ürünlerin çalışması sonuçları da rapordan görülmelidir.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Çimento

Bilinen çabuk sertleşen portland ve beyaz çimento onaylı, TSE belgeli bir kaynaktan temin edilecektir. İmalatçı, iş boyunca kullanacağı çimento cinsini belirtecektir.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Cam Elyafı

Sahip olduğunu elyaf üreticisinden aldığı belgeleri malzeme onay aşamasında İDARE’ye ibraz ederek kanıtlayacaktır. (MSDS ve CE belgelerini ibraz edecek ve tüm işte bu elyafı kullandığına dair taahhüt verecektir. Bu kayıt Uluslararası standartlara uygun kriterlerin deney sonuçları ile sağlandığını gösterecektir.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Katkı Malzemeleri

Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir beton kalitesi elde edebilmek amacıyla uygun bir süper akışkanlaştırıcı kullanacaktır. Ayrıca kürleme için uygun katkılar kullanacaktır. ( Katkılar YKS BASF veya muadili olacaktır)

Prekast (GRC) Teknik Şartname Silis Kumu

Gerekli granulometride, %90’ın üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullanıma hazır olmalıdır.

Prekast (GRC) Teknik Şartname  Su

Beton Harcı karışımında  TS EN 1008’e uygun su kullanılmaktadır.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Akrilik Polimer

Kürleme amaçlı ve Durabilite amaçlı kullanılacak olan Akrilik Polimerler GRC şartnamesinde belirtilen özelliklerde ve kaynağı bilinen bir yerden alınacak ve teknik özellikleri idareye onaylatılacaktır.

İmalat esnasında karışım içine konan akrilik polimer kimyasal kür maddeleri ile ya da özel kür odalarında 7 gün %90 nemde depolanarak yapılacaktır. BS-EN 1170-1’e göre karışıma polymer esaslı kürleme malzemesi konacak veya özel dizaynlı kür odalarında sulu kürleme yapılacaktır. Polimer kullanılması halinde şartnameye uygun ürün kullanılacaktır.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Isı Yalıtımı

Panel sisteminin ısı yalıtım sağlanması amacıyla Fiber Grup Prekast (GRC) eleman içine eklenen, uygulamanın yapılacağı bölge için öngörülen değerleri karşılayabilecek kalınlıkta taş yünü veya eşdeğer özelliklerdeki ısı yalıtım malzemesinin eklenmesi ile oluşturulan panel sistemini anlatmaktadır.

Esnek bir ankraj sistemine sahip olan Prekast (GRC) eleman, kabuğun esnek yapısını bozacak, sistemin olası gerilmelerde rahat hareket etmesini engelleyecek esnek olmayan beton türevli ısı yalıtımı uygulamalarında tercih edilmemelidir.

Yalıtımda petrol türevli yanıcı  ve baca etkisine maruz kalacak materyaller kullanılmamalıdır.

Yalıtım için yanmaz, hafif, yüksek yalıtım değerlerine sahip ürünler kullanılmalıdır.(taş yünü, cam yünü vb.) Uygulamalar Fiber Grup Prekast (GRC) eleman içine homojen ve blok(yekpare) olarak yapılmalıdır. Isı köprüsü oluşturacak parçalı uygulamalar yapılmamalıdır.

Üretilen ısı yalıtımlı Prekast (GRC) eleman, uygulamanın yapılacağı bölgenin lambda değerini sağlayacak kalınlık ve yoğunlukta olmalıdır.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Üretim Yöntemi

Kabuk üretiminde karışım, özellikleri uygun performansı ve kalite kontrol gereklerini sağlayacak şekilde imalatçı tarafından ayarlanacaktır.

Ancak Fiber Takviyeli Beton kabuk imalatında karışıma katılan alkali dayanımlı fiber miktarı toplam harç ağırlığının %4’ile %5 (yüzde dört ile beş) arasında olmalıdır. Bu değerin tüm imalat sürecinde sağlandığına dair testler idareye sunulacak ve üretici bu konuda güvence verecektir.

Karışımda kullanılan Cam Elyafı şartnamede tarif edilen Alkali Dayanımlı ve belirtilen üreticilerden sağlanmış olacaktır.

Prekast (GRC) Teknik Şartname Uygulama Esasları

Bütün imalat işleri, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliğe (2 Eylül 1997 tarih, 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete), TS498 Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerlerine, TS500 Betonarme yapıların hesap yapım kurallarına ve TS9967 Prefabrike beton ve Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliklere uygun olacaktır.

İmalatlar EN 1170-1/8:1998 Precast Concrete Products – test methods for glass-fibre reinforced cement (replaces BS 6432) (EN 1170-1.1998 Prekast beton ürünler – Cam elyaf takviyeli çimento için test metotları) (BS 6432’nin yerine) standartlarına göre üretilecektir.

Ayrıca tüm imalatlar yürürlükteki yangın, deprem ve ısı yalıtmı ile diğer şartname ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

Prekast (GRC) (Fiber Takviyeli Beton) ile imal edilen üniteler kullanım yerindeki olabilecek bütün sıcaklık, nem, rüzgâr ve yağmur şartlarına karşı ilk özelliklerini koruyacaktır. Üniteler çizimlerde gösterilen sınırlar dâhilinde kendini taşıyacak mukavemette olacak ve kendine gelen bütün yüke emniyetle dayanacaktır.

Bütün İmalatlar, TS EN 1169-TS EN 1170 standartlarına uygun olarak üretilmektedir, TS EN 1170‐1, TS EN 1170‐2, TS EN 1170‐3, TS EN 1170‐4, TS EN 1170‐5, TS EN 1170‐6, TS EN 1170‐7, TS EN 1170‐ 8 standartlarına uygun olarak fabrikamızda yapılan testler istendiğinde tarafınıza sunulacaktır.

(TS EN 1170 1/8 CTÇ Beton Ürünler – Cam elyaf takviyeli çimento için test metotları)