Hakkımızda

Prekast Kalite Belgeleri

Prekast Kalite Belgeleri

Prekast Kalite Belgeleri, bir kuruluşun ürettiği ürünün yada verdiği hizmetin kalitesini objektif olarak ortaya koymak için oluşturulmuştur. FİBERGRUP, üretmekte olduğu prekast (GRC) dış cephe kaplamalarını uluslararası standartlara göre hazırlamakta ve gereken kontrolleri bu yönde sağlamaktadır.

Prekast (GRC) Dış Cephe Kaplamalarında Standartlar Nelerdir?

Dünyada uzun süredir yapıların dış cephelerinde kullanılmakta olan prekast (GRC) dış cephe kaplamaları, ülkemizde de son yıllarda artan talep ile birlikte standart belirlenmesi bakımından gündeme gelmiştir. Bu sebeple GRCA (Glass Fiber Reinforced Concrete Assosiation) tarafından belirlenmiş olan standartların dışında TSE tarafından da standartlar belirlenmiştir. Gerek kamu gerekse özel ihalelerinde prekast (GRC) dış cephe kaplamaları ürünleri ile ilgili artık TSE standartları aranmaktadır. FİBERGRUP kurulduğu günden bugüne TSE standartlarında üretim yapmaktadır.

Kalite Standartlarının Kuruluşlara Önemi

Kalite standartlarına sahip kuruluşlar uluslararası arenada kimlik sahibi olmaktadır.  Kuruluşları belirli bir sistem ve disiplin içerisinde koordine eder ve verimliliği arttırır. Değişime ve gelişime her zaman olanak tanır. Maliyetlerin kontrolüne, dolayısıyla maliyetlerin düşmesine , karlılık ve verimliliğin artmasına sebep olduğu için rekabeti güçlendirir. Kamu ve özel ihalelerde yeterlilik sağlar. İşletme faaliyetlerini optimize eder, değerlendirme ve takipte kolaylık sağlar. durum analizlerinin yapılabilmesine ve geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesinde etkin bir rol oynar. Kurumsallaşmanın temelidir. Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve şirket içi kaynakların daha verimli hale gelmesini sağlar. kuruluşun amaç ve hedeflerini çalışanlara aktarmada ve motivasyonda etkilidir.

Kalite Özverili Çalışma ve Disiplinin Sonucudur

FİBERGRUP olarak kalitenin tesadüf olmadığını bilen, kalite belgelerini içselleştiren ve her kademesinde bünyesinde uygulayan bir çözüm ortağınızız. Var gücümüzle daha iyiye daha mükemmele ulaşabilmek için her geçen gün daha çok çalışıyor, disiplini elden bırakmıyoruz.

Kalite Standardizasyonunun Temel Amacı

Kalite belgeleri ile toplam kalite kontrol altına alınır ve bu nedenle bu sistemler tüm şirket işleyişine etki eder. Satış, finans, planlama, üretim, montaj gibi pek çok kategorilerde performans ölçümleri yapılır. Elde edilen verilere göre iyileştirmeler yapılır ve belirlenen hedefler için gereken optimizasyonlar planlanır. Bu sebeple de süreçlerin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve müşteri talep ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik performanslarının iyileştirilmesi gerçekleşir.