Haberler

Prekast Cephe Fiyatları

Prekast Cephe Fiyatları

Prekast Cephe Fiyatları belirlenirken etkin rol oynayan kriterleri bilmek, projenin daha ekonomik olarak sonlandırılmasına imkan verir. Böylelikle prekast cephe nitelik ve nicelik bakımından da verimli kullanılmış olur.

Prekast Cephe Fiyatları temel unsurları; prekast (GRC) elemanlarının üretileceği kalıp adedi, kalıp türü, işin toplam süresi, parça büyüklüğü, parça adedi, montaj şekli, mobilizasyon maliyetleri , üretim miktarı, vinç kullanımı vb. olarak ifade edilebilinir.

Prekast Cephe Fiyatları; Kalıp Adedi, Kalıp Türü, İşin Toplam Süresi

Prekast (GRC) Cephe kaplamalarında en önemli kriterlerden biri olan kalıp adedi ve türü ,cephede kullanılacak prekast elemanın görselliği ve miktarı ile ilişkilidir.  Cephe kaplamalarının kalıpta üretilmesi, kalıbın verimli kullanılmasını gerektirir. Ahşap, polyester, kauçuk yada silikon malzemelerden üretilen kalıplardan alınan tekrar sayısı kalıp maliyetinin üretilen malzemeye pay edilmesiyle oluşur. Böylelikle bir kalıptan alınacak tekrar sayısı kadar malzemeyi cephede kullanmak o kalıbı en verimli şekilde değerlendirmek olacağından sonuç en ekonomik fiyatı doğurur. Bu sebepten ötürü maliyeti daha düşük bir ahşap kalıptan bir adet prekast malzeme üretmek yerine görselliği daha fazla olan bir polyester kalıptan kalıbın ömrü kadar malzeme üretmek birim fiyatın daha düşük olmasına sebebiyet verir.

Parça Büyüklüğü, Parça Adedi

Üretilecek olan prekast (GRC) elemanlarının büyüklüğü ve adedi gerek imalat gerekse de montaj aşamasında maliyetlere etki eder. Prekast (GRC) elemanlarında mümkün olduğunca (lojistik sınırlar dahilinde) büyük üretim yapılmaya çalışılmalıdır. Büyük parçaların bağlantı noktalarının az olması montajı hızlandıran bir unsur olarak karşımıza çıkmakta ve ısı yada su yalıtımı bakımından projeye önemli avantajlar kazandırmaktadır. Projede uygulanacak derz hatlarının az olması parça adedinin azalmasını ve bu sayede ileride yaşanabilecek bina oturmalarında yada deprem yüklerinde binanın stabil hareket etmesini sağlamaktadır.

Montaj şekli, Mobilizasyon Maliyetleri, Üretim Miktarı, Vinç Kullanımı

Prekast Cephe Fiyatları projelendirme aşamasında belirlenecek pek çok kritere göre şekillenmektedir. Montajda kullanılacak bağlantı elemanları, mobil vinç, monoray yada denge ağırlıklı askı sistemleri montaj birim maliyetleri üzerinde çok etkilidir. Şantiye koşullarından kaynaklanan stok sahası durumu, buna bağlı olarak aylık üretim miktarı fabrika genel giderleri üzerine etkimektedir.